कस्तो अवस्थामा सिजरियन डेलिभरी गर्नुपर्छ?

नर्मल डेलिभरी र सिजरियन डेलिभरीमा फरक छ। यो सुन्दा पनि कति फरक सुनिन्छ। सिजरियन डेलिभरी भनेको प्राकृतिक भएन।